Dovoľujeme si Vám predstaviť sortiment našich výrobkov.
Nižšie sú vyobrazené jednotlivé lamely plávajúcich podláh
rôznych drevín a typov.
Pre lepšiu orientáciu sú fotografiami zobrazené pohľady na jednotlivé lamely, aj na vyskladanú plochu podlahy.

 

   

Drevina:   BUK
Typ:        SELECT

Počet lamiel:  3

 
 

Drevina:   BUK
Typ:       
NATUR 
 
Počet lamiel:  3

 
 

Drevina:   BUK
Typ:        COUNTRY
 
Počet lamiel:  3

 
 

Drevina:   DUB
Typ:       
SELECT
 
Počet lamiel:  3

 
 

Drevina:   DUB
Typ:       
NATUR
 
Počet lamiel:  3

 
 

Drevina:   DUB
Typ:        COUNTRY
 
Počet lamiel:  3

 
 

Drevina:   JASEŇ
Typ:       
SELECT
 
Počet lamiel:  3

 
 

Drevina:   JASEŇ
Typ:       
NATUR
 
Počet lamiel:  3

 
 

Drevina:   JASEŇ
Typ:        COUNTRY
 
Počet lamiel:  3

 
 

Drevina:   ČEREŠŇA
Typ:       
SELECT
 
Počet lamiel:  3

 
 

Drevina:   ČEREŠŇA
Typ:       
NATUR
 
Počet lamiel:  3

 
 

Drevina:   JAVOR
Typ:     
   SELECT
 
Počet lamiel:  3

  
 

Drevina:   JAVOR
Typ:       
NATUR
 
Počet lamiel:  3

  
 

Drevina:   JAVOR
Typ:        COUNTRY
 
Počet lamiel:  3

  
 

Drevina:   BUK
Typ:        EXCLUSIVE
 
Počet lamiel:  1

 
 

Drevina:   DUB
Typ:        EXCLUSIVE
 
Počet lamiel:  1

 
 

Drevina:   DUB
Typ:        NATUR 

 
Počet lamiel:  2

   

MIMORIADNA AKCIA

Plávajúce podlahy v 
cenách už od 490 SK,-

 

VAŠA PRÍLEŽITOSŤ

Hľadáme predajcov 
našich plávajúcich 
podláh v SR a ČR za 
výhodných podmienok.